100-240VAC UL + EMC хуванцар хайрцаг цахилгаан хангамж

100-240VAC UL + EMC хуванцар хайрцаг цахилгаан хангамж