AC100-240 TO DC 12 / 24V IP67 Хөнгөн цагаан цув цуврал

AC100-240 TO DC 12 / 24V IP67 Хөнгөн цагаан цув цуврал